Emisja nowych  akcji Pogoń Szczecin S.A.
Emisja nowych akcji Pogoń Szczecin S.A.
1 września 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – zgodnie z wcześniejszą deklaracją Prezesa Zarządu ...